Noteikumi un nosacījumi

Satura rādītājs:

1.Piekrišana
2. Puses
3.Cenas
4.Piekrišana
5.Pasūtījuma apstiprinājums
6.maksājums
7.Piegāde
8.Preču risks
9.Atcelšanas tiesības
10.Pienākums izmeklēt
11.Sūdzības
12. Pircēja tiesības: 1. daļa
13. Pircēja tiesības: 2. daļa
14. Pārdevēja tiesības
15. Garantija
16.Personas informācija
17.Konfliktu risināšana
18.Atteikšanās

Ievads:

Šo iegādi regulē zemāk norādītie pārdošanas noteikumi, lai patērētāji iegādātos preces internetā. Ar patēriņa preču pārdošanu saprot preču pārdošanu patērētājiem, kuri galvenokārt nenodarbojas ar uzņēmējdarbību, un kad pārdevējs veic uzņēmējdarbību ar preču tirdzniecību internetā. Līgumu sagatavo un iesaka izmantot Patērētāju ombuds.

Patērētāju pirkumus internetā galvenokārt regulē līgumi, patērētāju tiesības, mārketinga likumi, patērētāju tiesības un komerclikums. Šie likumi patērētājiem piešķir obligātas tiesības. Līguma noteikumus nevajadzētu interpretēt kā likumā noteikto tiesību ierobežojumus, bet tie nosaka galveno pušu tiesības un pienākumus tirdzniecībā. Pārdevējs var izvēlēties piedāvāt pircējam labākus noteikumus nekā tie, kas norādīti pārdošanas nosacījumos.

Gadījumos, kad līgums tieši nenodrošina problēmas risinājumu, līgums jāpapildina ar attiecīgajiem likumā paredzētajiem noteikumiem.

1. Vienošanās

Līgums starp pircēju un pārdevēju sastāv no informācijas, ko pārdevējs nodrošina pirkuma pasūtījuma risinājumam vietnē (ieskaitot informāciju bez ierobežojumiem par raksturu, daudzumu, kvalitāti, citām īpašībām, cenu un piegādi), jebkādu tiešu korespondenci starp pusēm (piemēram, e -pasts), kā arī pārdošanas nosacījumi.

Ja rodas pretruna starp informāciju, ko pārdevējs ir sniedzis pirkumam pasūtījuma risinājumam tiešsaistes veikalā, tiešai korespondencei starp pusēm un pārdošanas nosacījumiem, tiešai korespondencei starp pusēm un informācijai, kas sniegta pasūtījuma risinājumam priekšā pārdošanas nosacījumi, ja vien tas nav pretrunā ar saistošajiem tiesību aktiem.

2. Ballītes

Pārdevējs ir juridiska persona, kas pārdod preces Pircējam.

Pircējs ir persona, kas veic rezervāciju. un maksā par precēm Pārdevējam.

3. Cenas

Cenās, kuras tiek norādītas veikalā, ir iekļauts PVN.

Informācija par kopējām izmaksām, kuras pircējs maksā, ieskaitot visus nodokļus (PVN, muita utt.) Un piegādes izmaksas (pārvadāšana, nosūtīšana, rēķina maksa, iepakojums utt.), Kā arī norādītās atsevišķās kopējās cenas sastāvdaļas. pasūtījuma risinājums pirms rezervācijas veikšanas. (Produktu piegādes Svalbard vai Jan Mayen tiks pārdotas, nepievienojot merverdiavgift.1)

4. Noslēgtie līgumi

Līgums ir saistošs abām pusēm, kad pircēja pasūtījumu saņem pārdevējs.

Pusei līgums nav saistošs, ja tā ir rakstījusi vai ierakstījusi kļūdu pārdevēja piedāvājumā, lai vietnē vai pircēja pasūtījumā sniegtu pasūtījuma risinājumu, un otra puse saprata vai tai vajadzēja saprast, ka tā bija šāda kļūda.

5. Pasūtījuma apstiprinājums

Kad pārdevējs ir saņēmis pircēja pasūtījumu, Pārdevējs bez liekas kavēšanās apstiprina pasūtījumu, nosūtot pircējam pasūtījuma apstiprinājumu.

Ieteicams pircējam pārliecināties, vai pasūtījuma apstiprinājums atbilst pasūtījumam attiecībā uz numuru, preces veidu, cenu utt. Ja tas neatbilst pasūtījumam un pasūtījuma apstiprinājumam, pircējam pēc iespējas ātrāk jāsazinās ar pārdevēju.

6. Maksājums

Pārdevējs var pieprasīt samaksu par precēm no brīža, kad tā no pārdevēja tiek nosūtīta pircējam.

Piedāvājot tirgotājam norēķinus, pircējam izsniegtais rēķins par preču nosūtīšanu. Termiņš tiek noteikts vismaz 14 dienu laikā pēc tam, kad pircējs saņem sūtījumu.

Īpaši pārdevējam ir jāpieprasa pircējam avansa maksājums, piemēram, veicot pirkumu, pārdevējs to var pieprasīt.

Pircēji, kas jaunāki par 18 gadiem, var maksāt tieši tikai par pārdevēja preču piegādi vai preču piegādi ar postoppkrav.6

7. piegāde

Preču piegāde no pārdevēja pircējam internetveikalā pasūtījuma risinājumā norādītajā ceļā, vietā un laikā.

Ja pasūtījuma risinājumā norādīts piegādes laiks, pārdevējs preces pircējam piegādā saprātīgā termiņā un ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no klienta. Pārdevējs nodrošina, ka preces tiek nosūtītas pircējam, viņam pienākums ir piegādāt preci uz jūsu galamērķi piemērotā veidā un ar šādiem pārvadāšanas parastajiem noteikumiem. Galamērķis ir pircējs, ja puses nav vienojušās citādi.

8. Preču risks

Preču risks pāriet pircējam, kad preces pircējs pārņem saskaņā ar līgumu. Ja piegādes laiks ir pienācis un pircējs neiegūst preci, kas nodota viņa rīcībā pēc vienošanās, tomēr pastāv risks, ka pazaudēs vai sabojās pašas preces īpašības.

9. Izņemiet

Pircējs var atcelt produkta iegādi pēc dzesēšanas likuma bestemmelser7. Izņemšana nozīmē, ka pircējs ir iemesls atgriezt preces pārdevējam, kaut arī tajā netrūkst un pat ja tā netiek piegādāta.

Pircējam ir jāpaziņo pārdevējam par atteikuma tiesību izmantošanu 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas, kas paredzēta noteiktā formā par atteikuma tiesībām un atgriešanas veidlapu. Saņemot pircēja nožēlojuma veidlapu un nepieciešamo informāciju vēlāk nekā piegādājot preci, sāciet atteikuma termiņu, sākot no dienas, kad pircējs saņem atgriešanas veidlapu un informāciju. Ja pircējs nav saņēmis pietiekamu informāciju vai atgriešanas veidlapu, atteikuma termiņš joprojām iziet 3 mēnešus pēc saņemšanas. Ja pircējs vispār nav saņēmis informāciju par atteikumu, termiņš būs 1 gads.

Pircēja ziņojumā pārdevējam par atteikuma tiesību izmantošanu vajadzētu būt rakstveida pierādījumu izskatīšanai (atgriešanas forma, e-pasts, fakss vai vēstule), un tajā jābūt informācijai par to, kā pircējs atgriezīs preci pārdevējam. .

Izmantojot atsaukšanas tiesu, prece ir jāatdod pārdevējam saprātīgā laikā. Pārdevēja pienākums ir atmaksāt pircējam pilnu pirkuma cenu 14 dienu laikā no dienas, kad pārdevējs saņem preces vai atsauc biļetenu vai preces tiek nodotas pārdevēja rīcībā. Pārdevējs nevar noteikt maksu par pircēja atteikuma tiesību izmantošanu, taču pārdevējs var pieprasīt, lai pircējs maksā atgriešanas izmaksas.

Pircējs var pārbaudīt preci, pirms nožēlo pirkumu. Prece joprojām ir jānogādā atpakaļ pārdevējam tādā pašā stāvoklī un daudzumā, kāds bija pircēja saņemšanas brīdī. Ja iespējams, pircējam prece jānosūta atpakaļ pārdevējam oriģinālajā iepakojumā.

Pircējs nevar nožēlot tādu preču iegādi, kuras strauji pasliktinās, preces, kuras pēc savas būtības nevar atgriezt, kā arī audio un video ierakstos (ieskaitot kompaktdiskus, DVD diskus) vai datoru lietojumprogrammās, ja zīmogs ir bojāts. Pēdējais izņēmums ir piemērojams tikai tad, ja pārdevējs ir skaidri norādījis, vai uz zīmoga ir norādīti atteikuma tiesību atsaukšanas nosacījumi.

10. Preču pārbaude

Kad pircējs saņem preci, viņam ir ieteicams saprātīgā apjomā pārbaudīt, vai tas atbilst pasūtījumam, vai tas ir sabojāts tranzītā vai ja tā citādi nav.

Ja prece neatbilst pasūtījumam vai tās nav, pircējam jāpaziņo pārdevējam, ja sūdzības sk. 11. līguma priekšmets.

11. Sūdzības

Ja trūkst preču, pircējam saprātīgā termiņā pēc tam, kad viņš to atklājis, jāpaziņo pārdevējam, ka viņš atsauksies trūkumu. Termiņš nevar būt īsāks par diviem mēnešiem no brīža, kad patērētājs atklājis defektu. Sūdzībām joprojām ir jānotiek vēlāk kā divus gadus pēc tam, kad pircējs ir paņēmis preces. Ja precēm vai to daļai ir paredzēts kalpot ievērojami ilgāk, garantijas laiks ir pieci gadi.

Kavēšanās prasības jāpārdod saprātīgā termiņā pēc piegādes termiņa beigām un preces netiek piegādātas.

Ja prece tiek apmaksāta ar kredītkarti, pircējs var arī izvēlēties reklamēt un iesniegt prasības tieši kreditoram (kredītkaršu uzņēmumam) .8

Paziņojums pārdevējam vai kreditoram jāsniedz rakstiski (e-pasts, fakss vai vēstule).

12. Pircēja tiesības: 1. daļa

Ja pārdevējs nepiegādā preces vai nepiegādā to pārāk vēlu saskaņā ar pušu vienošanos, un tas nav pircēja vai pircēja pienākums, pircējs saskaņā ar 5. nodaļas noteikumiem patērētājs ietur samaksu, pieprasījuma izpildi, lauzt līgumu un pieprasīt no pārdevēja zaudējumus.

Izpilde: Ja pārdevējs preces nepiegādā piegādes brīdī, pircējs var uzstāt uz pirkumu un noteikt pārdevējam saprātīgu papildierīču izpildes termiņu. Pircējs nevar pieprasīt izpildi, ja ir kāds šķērslis, kuru pārdevējs nevar pārvarēt, vai ja atbilstība pārdevējam radītu tik lielu neizdevīgumu vai izmaksas, ka ir ievērojami nesamērīgas ar pircēja interesi par pārdevēju. Grūtības samazināties saprātīgā laikā, patērētāja pieprasījuma izpilde.

Darbības izbeigšana: Pircējs var atcelt līgumu ar pārdevēju, ja kavēšanās ir ievērojama vai ja pārdevējs nepiegādā preces pircēja norādītajā papildu izpildes termiņā. Pircējs nevar izbeigt līgumu, kamēr beidzas termiņš, ja vien pārdevējs nav teicis, ka viņš vai viņa neievēro noteikto termiņu.

Aizvietošana: Pircējs var arī pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas viņiem radušies Pārdevēja kavēšanās dēļ. Patērētājs § 24.

Pircējam jāiesniedz pretenzijas pārdevējam, ja sūdzības sk. Šī līguma sadaļa 11.

13. Pircēja tiesības: 2. daļa

Ja precei ir trūkumi un tas nav pircēja vai pircēja pienākums, pircējs saskaņā ar patērētāju tiesību likuma 6. nodaļas noteikumiem šādos gadījumos ietur maksājumu, izvēlas starp labošanu vai nomaiņu, pieprasījuma samazināšanu, prasa noslēgto vienošanos un kompensāciju no pārdevēja.

Labojums vai nomaiņa: ja precei ir defekts, pircējs var pieprasīt pārdevējam labot defektu vai aizstāt to pašu. Pārdevējs var atteikt pircēja prasību, ja prasības īstenošana nav iespējama vai rada pārdevējam nepamatotas izmaksas.

Pārdevējs saprātīgā termiņā nepieņem tiesību aktus vai aizstājējus. Korekcija vai nomaiņa jāveic bez maksas pircējam, neriskējot, ka pircējs nesedz savus izdevumus, un neradot pircējam būtiskas neērtības. Pārdevējs nevar veikt vairāk kā divus mēģinājumus labot vai aizstāt vienu un to pašu defektu, ja vien nav īpašu iemeslu, kuru dēļ citi mēģinājumi ir saprātīgi.

Lai arī pircējs neprasa remontu vai nomaiņu, pārdevējs var piedāvāt remontu vai nomaiņu, ja tas notiek nekavējoties. Ja pārdevējs veic šādu remontu vai nomaiņu, pircējs nevar pieprasīt cenas samazināšanu vai paaugstināšanu.

Cenas samazināšana: ja trūkumu neizlabo vai aizvieto, pircējs var pieprasīt proporcionālu cenas samazinājumu.

Paaugstinājums: pircējs, nevis atlaide, var izbeigt līgumu, izņemot gadījumus, kad defektam nav nozīmes.

Aizvietošana: Pircējs var arī pieprasīt kompensāciju par finansiāliem zaudējumiem, kas viņiem radušies, ja produktam ir kļūdaina atsauce. Patērētājs § 33.

Pircējam jāiesniedz pretenzijas pārdevējam, ja sūdzības tiek sniegtas saskaņā ar šī līguma 11. sadaļu. Noteikumi par sūdzībām papildina un neatkarīgi no noteikumiem par atteikšanos un jebkurām pārdevēja garantijām.

14. Pārdevēja tiesības

Ja pircējs nemaksā vai nepilda citas saistības saskaņā ar līgumu, un tas nav saistīts ar pārdevēju vai pārdevēja nosacījumiem, pārdevējs saskaņā ar patērētāju tiesību likuma 9. nodaļas noteikumiem apstākļos, kad preces aiztur, pieprasa izpildīt punktā, pieprasa noslēgto vienošanos un pircējam kompensāciju. Pārdevējs var arī noteikt apstākļus, ka var iekasēt procentus par novēlotiem maksājumiem, iekasēšanas maksām un maksājumiem, kas saistīti ar priekšapmaksu, par kuru nav pieprasīts.

Izpilde: ja pircējs nemaksā, pārdevējs var uzstāt uz pirkumu un pieprasīt pircējam samaksāt pirkuma cenu (patiesa). Ja preces netiek piegādātas, pārdevējs zaudē tiesības, ja nepamatoti kavējas pirms prasības iesniegšanas.

Paaugstinājums: ja pircējs ir ievērojis maksājuma pienākumu neizpildi vai būtiski pārkāpis, pārdevējs var lauzt līgumu. Pēc cenas samaksas pārdevējs nevar palielināties.

Pārdevējs var arī lauzt līgumu, ja pircējs neveic samaksu pārdevēja noteiktā saprātīgā pagarinājuma termiņā. Pārdevējs nevar palielināt cenu līdz termiņa beigām, ja vien pircējs nav paziņojis, ka nemaksās.

Aizvietošana: Pārdevējs var pieprasīt no pircēja zaudējumu atlīdzību par finansiāliem zaudējumiem, kas viņiem radušies pircēja pārkāpuma dēļ, sk. Patērētājs § 46.

Procenti par nokavētiem maksājumiem / iekasēšanas maksām: ja pircējs nesamaksā pirkuma cenu saskaņā ar līgumu, pārdevējs var pieprasīt procentus par pirkuma cenu saskaņā ar Likumu par procentiem par nokavētām nodevām.9 Nepietiekama maksājuma prasība var rasties pēc iepriekšēja paziņojuma nosūtīšanas līdz parādu piedziņai, un Pircējs pēc tam tiek saukts pie atbildības par maksām saskaņā ar likumu par parādu piedziņu un citu nokavēto pensiju piedziņu10.

Maksa par neiekasētām priekšapmaksas precēm: Ja pircējs nespēj savākt neapmaksātas preces, pārdevējs var iekasēt no pircēja maksu £ + piegādes brauciens / atpakaļ. Maksa sedz maksimāli pārdevēja faktiskās izmaksas par preču piegādi pircējam. Šādas maksas nevar iekasēt no pircējiem, kas jaunāki par 18 gadiem.11

15. Garantija

Pārdevēja vai ražotāja garantija, pircēja tiesības papildus tiesībām, kas pircējam jau ir noteiktas piemērojamajos tiesību aktos. Tādējādi garantija neietver ierobežojumus pircēja prasījumiem un prasījumiem par kavēšanos vai trūkumu 12. un 13. punktā.

16. Personiskā informācija

Ja pircējs nevienojas citādi, pārdevējs drīkst vākt un saglabāt tikai personisko informāciju, kas nepieciešama pārdevējam, lai izpildītu saistības saskaņā ar Līgumu. Pircēja personisko informāciju, kas jaunāka par 15 gadiem, nevar iegūt, ja pārdevējam nav vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Pircēja personas datus var atklāt citiem tikai tad, ja komersantam ir jāīsteno vienošanās ar pircēju vai ir juridisks gadījums.

Pārdevējs var iegūt pircēja sociālo nodrošinājumu tikai tad, ja ir objektīva vajadzība pēc drošas identifikācijas un šāda iegāde ir nepieciešama.

Ja pārdevējs pircēja personas datus izmantos citiem mērķiem, piemēram, lai nosūtītu pircējam reklāmu vai informāciju, kas pārsniedz līguma izpildei nepieciešamo, pārdevējam Līguma noslēgšanas laikā jāsaņem pircēja piekrišana. Pārdevējam jāsniedz pircējam informācija par to, kāda personiskā informācija tiks izmantota un kas izmantos personisko informāciju. Pircēja piekrišanai jābūt brīvprātīgai, un to izsniedz ar aktīvu darbību, piemēram, ar čeku.

Pircējam būtu viegli jāspēj sazināties ar pārdevēju, piemēram, pa tālruni vai e-pastu, ja viņam vai viņai ir jautājumi par pārdevēja personas datu izmantošanu vai ja viņš vai viņa vēlas, lai pārdevējs dzēš vai modificē personisko informāciju.

17. Konfliktu risināšana

Puses cenšas visus strīdus atrisināt izlīgstot. Pircējs var sazināties ar Patērētāju padomi, lai saņemtu palīdzību strīdā ar pārdevēju. Ja pēc Patērētāju padomes starpniecības nav panākts izlīgums, puses var rakstiski pieprasīt, lai Patērētāju padome veicina Forbrukertvistutvalget domstarpības.13 Patērētāju strīdu izskatīšanas komisija juridiski izlemj četras nedēļas pēc sludināšanas. Pirms lēmums ir izpildāms, puses, iesniedzot pavēstes Patērētāju strīdu komisijā, var pārskatīt apgabaltiesā pieņemto lēmumu.

18. Atruna

Nekādā gadījumā mēs vai kāda cita puse, kas iesaistīta šīs vietnes izveidē, veidošanā vai darbībā, std-tests.com nebūs atbildīga par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies (i) vietnē std-tests.com (tālāk - vietne) (ii) pārdotie produkti vai (iii) citi ar pakalpojumu saistīti jautājumi. Ar šo jūs atzīstat, ka šis punkts attiecas uz visiem produktiem, saturu un pakalpojumiem, kas pieejami vietnē.

Dažos rakstos aprakstīti dažādu slimību un stāvokļu kopējie simptomi un sniegta vispārīga informācija par ārstēšanu un diagnozi. Informāciju nekad nedrīkst izmantot kontaktinformācijas, diagnostikas, aptaujas i vai ārstējošā ārsta vai cita kvalificēta veselības aprūpes speciālista vietā. Informāciju nedrīkst izmantot par pamatu diagnozei vai ārstēšanas izvēlei. Vietnes saturs sniedz tikai vispārīgu informāciju, un tā nekādā veidā nav preventīva, diagnostiska, terapeitiska, veselību saudzējoša vai rehabilitējoša.

Nav garantiju, ka visa informācija vietnē vai šeit pārdotie produkti ir pilnīgi precīzi un / vai visos aspektos pilnīga. Šīs vietnes redaktori vai līdzautori nedrīkst būt tieši vai netieši atbildīgi par jebkādiem bojājumiem vai defektiem, kas rodas tiešu vai netiešu seku rezultātā, izmantojot informāciju vai nepareizu informāciju, kas ietverta rakstos un produktu aprakstos, kas veido vietni. Neviena slimība, medikamenti, diagnostikas metodes vai ārstēšana nav pilnībā aprakstītas.

Pareiza zāļu un citu terapiju lietošana daļēji ir atkarīga no cilvēka veselības stāvokļa, vienlaicīgas citu zāļu lietošanas un citiem īpašiem apstākļiem. Pilnvarots ārsts varēs sniegt visu nepieciešamo un pareizo informāciju par zālēm, terapiju un diagnostiku, kas tiek apspriesta vietnē. Recepšu zāļu lietošana vienmēr jāveic ārstam. Izpildiet iepakojuma ieliktņus. Ja ārstēšanas laikā rodas nopietnas vai negaidītas blakusparādības vai citi neparasti simptomi, nekavējoties sazinieties ar ārstu.